Unija ribolovaca Srbije

Unija ribolovaca Srbije je nevladina,nepolitička i neprofitna organizacija ribolovaca Srbije osnovana 2012.godine ,čiji su neodustajni ciljevi:


- očuvanje ribljeg fonda Republike Srbije


- beskompromisna i neodustajna borba protiv ribokradljivaca


- organizovanje Ribočuvarske patrole Unije ribolovaca Srbije na celoj teritoriji Republike Srbije,koja će imati status državne

institucije i čiji će ribočuvari imati status službenog lica Republike Srbije


- organizovanje takmičenja,manifestacija i edukativnih sadržaja na temu ihtiologije i razvijanja ljubavi prema vodi,ribama i prirodi

UNIJA RIBOLOVACA SRBIJE NA FEJSBUKU