Pomor ribe u Parmencu

12.12.2012 23:05

Nakon jučerašnjeg ispuštanja vode iz akumulacije u Parmencu, došlo je do pomora ribe koja je ostala na desnoj strani obale, u džepu brane. Prema procenama ribočuvara, uginulo je oko 10 tona šarana koji je tu bio zavučen u mulju radi zimovanja.

Kako je izjavio ribočuvar, Nedan Srdanović, šteta je ogromna, i pored pokušaja velikog broja ribolovaca da se spase ugrožena riba.

“Određenu količinu smo uspeli da vratimo u jezero, međutim veći deo je ostao na obali i sada ih razvlače ptice i životinje’, kazao je Srdanović.

Brana u Parmencu je skupštinskom odlukom data na upravljanja JP “Vodovod” iz Čačka. Prema rečima direktore “Vodovoda” Zorana Pantovića, akumulacija je pražnjena juče od 12 do 19 sati u kordinaciji sa “Elektromoravom”, tako da je riba imala vremena da se povuče.

Obzirom da su najavljene veoma niske temperature za četvrtak i petak, “Vodovod” Čačak koji gazduje branom počeo je sa blagim ispuštanjem vode kao što je rađeno i proteklih godina.

Pantović je rekao da je opasnost od leda velika i prilikom topljenja snega može doći do poplava, pa su obavestili “Srbija vode” i Sportski centar i u roku od 7-8 sati blago ispustili vodu iz akumulacionog jezera.

On je naglasio da je ekipa koja radi na brani obučena i da je ranije obavljala pražnjenje.

“Upoznat sam sa problemom pomora ribe koji je nastao tokom ispuštanja vode, ali u pitanju je riba koja se nalazi u delovima zaraslim u travu zbog čega je ‘Vodovod’ nemoćan”, izjavio je Pantović.